Nomad Factory Magma er en effektplugin (eller egentlig et effektrack), som kanskje er spesielt godt egnet for eksperimenter i studioet. Tidligere har Nomad solgt sine plugins separat eller som del av en pakke, men Magma er egentlig som nevnt et effektrack som inneholder 65 ulike effekter. Man kan benytte inntil 16 av dem samtidig og koble dem sammen slik man ønsker. Mer info finner du hos Nomad.

­