På 60-tallet fant man opp en tape encoder som hadde til oppgave å legge til luft og tydelighet i opptakene. Teknikken har hatt mange navn: Vocal trick, vocal stressor og "The John Lennon mod" for å nevne noen. På vokal deaktiverte man gjerne de to nederste båndene (dvs. den grønne og blå knappen), noe som gjorde at bare diskanten blir komprimert og tydelig. Audiothing Type A Vintage Enhancer er en svært god emulering av denne tape encoderen. Prisen er dessuten ganske behagelige 39 EUR (ca. 385 NOK). Pluggen er tilgjengelig både for Windows og OSX, i formatene VST, VST3, AU, og AAX (32/64bit). Les mer hos Audiothing

­