iZotope har en helt grunnleggende artikkel som tar for seg lydsignalet transporteres fra en mikrofon til det når høyttalerne, og hvordan lydsignalet påvirkes når du mixer. Les her 

iZotope har forøvrig publisert flere andre nyttige artikler også, så ta en titt når du først er der.

­