Smart Tempo er nok den funksjonen som har fått mest oppmerksomhet i den nye versjonen, Logic Pro X 10.4.

Smart Tempo gjør at man kan spille inn lydspor uten metronom, og deretter la Smart Tempo analysere resultatet. La oss si at ditt tempo ikke er helt 100% på beat. Det er ikke nødvendigvis noe feil i dét. Det kan godt hende at det er mer uttrykksfullt slik. Smart Tempo gir uansett nå to muligheter: enten å justere innspillingen slik at den følger prosjektets tempo, eller at prosjektets tempo vil variere med ditt innspilte spor. Logic kan stilles inn på tre måter: Keep, Adapt og Automatic. Hvis du velger Automatic vil Logic selv bestemme om Keep eller Adapt er best egnet avhengig av hvilke tempomarkører analysen har funnet. Det samme gjelder hvis du har tidligere innspilte lydfiler som du vil ha inn i prosjektet. Logic vil tilpasse den til prosjektets tempo eller la prosjektets tempo styres av lydfilen. Dette stilles inn under Flex & Follow. Det er også mulig å gjøre manuelle justeringer hvis du vil det. Smart Tempo har ingen problemer med å tilpasse lydfiler til et prosjekt selv om de opprinnelig har blitt innspilt med veldig avvikende tempo. Lydkvaliteten opprettholdes i utrolig stor grad, noe som gjør at man sparer masse tid på manuell redigering.

Man kan velge hva Logics standardinstilling skal være:

 

Tommelen opp for Smart Tempo!

Les andre artikler om Logic Pro X 10.4

­