Steven Slate har lansert versjon 5 av sin trommeplugg. Det kan også være interessant å vite at det nå også finnes en gratisversjon, SSD5 Free, som er fullt funksjonell og uten tidsbegrensninger (se mer info lenger ned i artikkelen).

Her er en oversikt over SSD5:

 • All New User Interface Built from the Ground Up.
 • New Master Volume Engine Control.
 • New SSD5 Physically Modeled Drum Playback Algorithm.
 • Deluxe 2 Drum Library Adds 50 New Instruments.
 • 77 Snares, 84 Kicks, 58 Toms.
 • 11 Hi-Hats, 14 Crashes, 6 Rides, 4 Splashes, 3 Chinas.
 • 9 Percussion Instruments (1 Clap, 1 Tambourine, 1 Cowbell).
 • 4 Sound Effect Instruments.
 • Analog Processed and Unprocessed Samples.
 • Famous "Artist Modeled" Kits.
 • Drumkit or Pad Cells View Allows Up To 32 Drum Instruments.
 • Completely Reworked Routing/Mapping System.
 • macOS Support in AAX/VST/AU Formats.
 • Windows Support in AAX/VST Formats.

Prisen er satt til 149$. For de av oss som eier SSD4 Platinum eller SSD4 Ex finnes det en rimeligere oppgraderingspris frem til 30 november (hhv. $79 / $99).

Gratisversjonen beskrives på flg. måte:

 • Experience a taste of SSD5 with full functionality and one incredible Deluxe 2 kit for free.
 • Non-expiring demo.
 • All New User Interface Built from the Ground Up.
 • New Master Volume Control.
 • New SSD5 Drum Playback Algorithm.
 • Drumkit or Pad Cells View allows up to 32 drum instruments.
 • Completely reworked Routing/Mapping System.
 • Supported on macOS in AAX/VST/AU formats.
 • Supported on Windows in AAX/VST formats.

Les mer hos Steven Slate

 

­