Voxengo Correlometer er en gratis plugin for både macOS og Windows i VST, VST3, AAX og AU format. Pluggen kan brukes for å finne evt. fasefeil i innspillingene.

Fasefeil er kort forklart hel eller delvis utslukning av frekvenser som fordreier gjengivelsen av lyden fra flere kanaler på en uønsket måte. Tenk på lydbølger fra flere kilder der topp og bunn på de ulike inntreffer forskjøvet i tid i forhold til hverandre. To lyder som er identiske, men ute av fase vil resultere i stillhet. Det burde man forhåpentligvis kunne oppdage(!), men det er sjelden at ting blir så perfekt og komplett feil.

Det er tilfeller der ting bare er litt ut av fase som kan være vanskelige å oppdage. Det er da verktøy som Voxengo Correometer kan være nyttige. Les mer om Correlometer hos Voxengo

­