SIR Audiotools har lansert en ny versjon av den kjente impulsreverb-pluggen SIR. En impulsreverb fungerer (kort og forenklet) ved å bruke opptak av virkelige, fysiske rom der noen har samplet etterklangen, og på den måten kan man via pluggen bruke klangen på egne opptak. Demo er tilgjengelig. Mer informasjon finner du hos SIR Audiotools

­