I passelig tid til sommerferien lanserer Image Line versjon 20.5 av FL Studio. Den store nyheten i denne versjonen er synthen Flex. Oppdateringer er om alltid gratis for eksisterende FL Studio brukere (Lifetime Free Download). Les mer og last ned hos FL Studio

WHATS NEW?

New Plugin

FLEX - Free plugin for all FL Studio Editions. FLEX is an advanced preset-based instrument built on Subtractive, Wavetable, Multisample, FM & AM synthesis.

FL Studio

 • macOS VST/AU - FL Studio can now be used as a VST or AU plugin on macOS hosts that support VST or AU plugins. Windows hosts can use VST.
 • Browser - (Alt+Click) to preview samples to their end. Click the stop on the transport panel to end early.
 • FILE settings - Option to change the maximum number of backup files.
 • Playlist / Piano roll - Mute selection (Alt+M). Unmute selection (Alt+Shift+M).
 • Plugin Manager - Check mark for favorite plugins is now a star.
 • FL Studio performance monitor - VIEW > Plugin performance monitor. Useful to identify resource heavy plugins.
 • Patcher - Option to show CPU usage of modules. Right-click workspace > View > Performance.
 • Channels & Effects - Added 'Don't show this in the future' option when deleting Channels and Effects.
 • Reset popup warnings - Option on the General Settings tab.
 • MIDI Options - The MIDI device list will be updated when the computer wakes up after sleep mode.
 • MIDI - Added 'Don't show this in future' for error messages when a MIDI device can't open.
 • Plugins - Deleting plugins now asks for confirmation (since there is no undo).
 • SoundFonts - DirectWave will open when a SoundFont file is dropped on the Channel Rack.
 • Templates - Are now set under the General Settings tab.

Updated Plugins 

 • Edison Denoise Tool - Now available on macOS.
 • Fruity Blood Overdrive - Is now a vectorized native FL Studio plugin, and also available on macOS.
 • Harmless - Free 120 preset 'Harmless Essentials' library by Olbaid.
 • Sytrus - Free 151 preset 'Sytrus Essentials' library by Olbaid
 • WaveShaper - Improved quality settings for live audio (HQ) and automation of its controls (smoothing).
 • Wave Traveller and Fruity Scratcher are now vectorized and also available on macOS.
 • ZGameEditor Visualizer - Added color parameter to effects. New effects (Alps, Boaty Goes Caving, Fluidity, Frozen Wasteland, Neptune Racing, Space Jewels, Spherical Polyhedra, WetInkSpiral, Xyptonjtroz). Added 'Select all' buttons to images and meshes list. New Add Images (source) options including presets (whole ZGameEditor projects), URL (Stream online videos) and Online Media (images and videos from pexels.com).

Noen tips:

Generellt om mixing

Generellt om mixing

den 10. august 2014 i Mixing

Det er mange ting å tenke over og passe på når man skal få innspillinger fra mange kanaler inn på ...

Les mer
5728
Stereoopptak

Stereoopptak

den 10. august 2014 i Innspilling

Dersom lydkilden man vil ta opp inneholder informasjon som man vil ha i stereo, er tiden inne for å se på ...

Les mer
4459
Mixeren - Del 2 - grupper, sends, inserts m.m.

Mixeren - Del 2 - grupper, sends, inserts m.m.

den 10. august 2014 i Om mixeren

Vi skal i denne artikkelen ta for oss noen teknikker som gjør at vi kan få litt mer kontroll ...

Les mer
3864
Innspilling og mix av elektrisk gitar

Innspilling og mix av elektrisk gitar

den 10. august 2014 i Innspilling

Lyden av en elektrisk gitar er et sentralt element i nesten all pop- og rockemusikk, så denne artikkelen skal ta ...

Les mer
8410
Equalizeren

Equalizeren

den 10. august 2014 i Mixing

En equalizer (EQ) kan best beskrives som en mer eller mindre avansert tonekontroll.  EQ'en brukes vanligvis til å jevne ut frekvenser ...

Les mer
5880
Effekters rekkefølge

Effekters rekkefølge

den 10. august 2014 i Mixing

Her er et grunnleggende tips vedrørende bruk av effekter. En viktig og interessant sak når man bruker effekter ...

Les mer
2997
­