Viste du at du nå fra versjon 10.1 kan kontrollere utstyr med Control Voltage (CV) direkte fra Live? Se videoene nedenfor for mer info eller besøk Ableton

­