UVI har lansert versjon 2 av "hybridsynthen" Falcon. Synthen har 16 oscillatorer, mer enn 90 effekter m.m. og et en semi-modulær oppbygging. Vanlig pris er 349 EUR, men fram til 27.10.2019 kan den kjøpes for 244 EUR (ca. 2450,- NOK) inkl. 2 gratis utvidelsespakker.

For mer informasjon, sjekk UVIs hjemmeside

­