reFX varsler at synthen Nexus 3 lanseres 29 november 2019. Oppgraderingen er gratis for de som har kjøpt Nexus 2 i august eller senere, for andre vil oppgraderingsprisen av henge av kjøpstidspunkt. Se reFX for mer info. 

Her er hva de kort oppsummert sier om nyhetene i Nexus 3:

  • Fully backwards compatible with Nexus1 and Nexus2. 
  • All your expansions will continue to work.
  • Completely new, flat, scalable, vector-based UI.
  • Faster, bigger, better in every way.
  • VST2, VST3, AU and AAX support.
  • 64-bit only.
­