Beatskillz Slam Pup er en ny og gratis plugin som i følge Beatskillz er laget for å "fete opp" materialet du bruker den på. De trekker frem trommer, synther, bass som spesielt godt egnet for en omgang med Slam Pup. Pluggen kombinerer "rørsimulering" og komprimering og har også mulighet til parallellprosessering. Pluggin finnes i 64 bit VST3/ AU format for macOS og VST3 for Windows 10.

For mer info og nedlasting besøker du Beatskillz

­