Toontrack har lansert en ny utvidelse til EZKeys, som har fått navnet Hybrid Harp. Det er egentlig snakk som 5 ulike samplede instrumenter som kan brukes alene eller sammen i ulike, valgfrie kombinasjoner. Instrumentene er harpe, nøkkelharpe, to harmoniums (pumpeorgel), orcarina og et glockenspiel. For mer info sjekk Toontrack hybrid harp

­