Presonus har oppdatert Studio One til v.5.1. Her kan du lese om nyhetene i denne versjonen. https://blog.presonus.com/ 

For en full opplisting sjekker du versjonsloggen

­