Hvis du bruker romklang/reverb eller ekko/delay oppgis gjerne tiden i millisekunder (ms). Man vil jo gjerne ha f.eks ekko temposynket. En del innspillingsprogrammer har muligheten innebygget, men man kan regne ut passende tider å bruke ut i fra låtens tempo, ellers finnes det også nettsider som hjelper deg med akkurat dette. Her er vi fremme ved et tips på nettside: se f.eks. AnotherProducer

­