MIDI over blåtann er en ny standard som er godkjent av MIDI Assosiation. CME lanserer nå en trådløs MIDI gruppe tilkobling for alle enheter, der WIDI Master fungerer som en virtuell MIDI kabel. Det er i prinsippet et MIDI adapter basert på blåtann-teknologi som gjør at man kan koble til via en 5-pin DIN kontakt. Man kan legge til opp til 5 enheter pr. trådløs gruppe. Med fare for å påpeke det åpenbare bør det også påpekes at dette er en løsning som er stand-alone, og ikke krever datamaskin for å fungere. 

Les mer hos CME

­