Arobas Music Guitar Pro har oppgradert Guitar Pro programvaren til versjon 8. Programmet er laget slik at man kan skrive komposisjoner og tabulatur for alle strengeinstrumenter. 

I Norge er det Ibsen Studio du kan kontakte, eller alternativt sjekke hos Arobas direkte.

­