Multipass er et modulært effektsystem, og bygger på det som Kilohearts kaller for snapins. Snapins kan fungere som vanlige plugins eller brukes  i vertspluggen Multipass.

Multipass kan dele opp lydsporet i opp til fem frekvensbånd, og på hvert av disse kan du plassere et ubegrenset antall snapins, som da kun vil påvirke det aktuelle frekvensbåndet. De fleste parametre kan deretter moduleres med envelopes og LFO-modulatorer. Multipass koster $99. Snapins for Chorus, Delay, Gain, Stereo og Limiter medfølger, og resten (som f.eks bitcrush og kompressor) kan kjøpes separat for $19 sykket. Les mer hos Kilohearts

­