"In mix no-one can hear your screen...."

Nedenfor finner du diverse artikler som er relevante for innspilling, mix og master. Sjekk gjerne ut underkategoriene eller klikk på emneordene for raskere tilgang til relaterte artikler.

En liten vri på "In space no one can hear your scream" fra filmen Alien i overskriften antyder noe som er ganske vesentlig når man jobber med musikk. Mange musikkprogrammer har fancy brukergrensesnitt, men det er det ingen som hører når låten er ferdig. Det viktigste er å bruke ørene når man jobber med musikkinnspilling og mixing.

Valg av oppløsning for opptakene har lenge vært et hett debattert tema på mange forum.

På den ene siden har vi dem som anbefaler å bruke så høy oppløsning som mulig (eller i hvertfall minst 24 bit / 96 kilohertz). På den andre siden finner vi dem som mener at "CD-kvalitet" dvs 16 bit / 44,1 kilohertz holder, men kan strekke seg til å velge 24 bit.

Hvorfor er man uenige ?

Bakgrunnen for debatten er i korthet at det mangler "bevis" for at den høyeste samplingsfrekvensen (dvs mer enn 44,1 kHz) faktisk låter bedre. Grunnen til dette er at et teorem som kalles Nyquist-Shannon forenklet slår fast at et analogt signal kan gjenskapes perfekt dersom antall samplinger per sekund er dobbelt så høyt som den høyeste frekvensen i det analoge signalet. Når vi så vet at mennesker ikke kan høre frekvenser over 20 kilohertz skal jo 44,1 kilohertz holde godt og vel, vi er jo ikke flaggermus ;-)

Mange mener likevel at høyre frekvenser enn dette likevel gir bedre lydkvalitet og trekker frem et antall mer eller mindre vitenskapelige undersøkelser. Det er nok like greit å la spørsmålet stå ubesvart. Det som er sikkert er at eventuelle forskjeller i lydkvalitet mellom for eksempel 44,1 kHz og 96 kHz er mye mindre enn forskjellen mellom 44,1 kHz og lavere samplingsfrekvenser. "Kostnaden" for å bruke høyere samplingsfrekvens er økt belasning på datamaskinen.

Når det gjelder bitdybde er de fleste enige om at 16 bit er OK, men 24 bit er bedre - eller ihvertfall mer behagelig med hensyn til at man får et større headroom. Det betyr kort og godt at man slipper å være nøye med å styre ut signalet (ligge så nært opptil 0 dB ved innspilling som mulig). Å bruke mer enn 24 bit er sløsing med dataressurser når lydkortet ikke kan ta opp høyere enn 24 bit. Forenklet kan man regne at hver bit tilsvarer 6 dB (desibel) i dynamisk omfang, slik at et 16 bits signal gir et teoretisk dynamisk omfang på 96 dB. et 24 bits signal gir dermed et teoretisk omfang på 144 dB. Moderne konvertere kan likevel ikke gi bedre enn cirka 120 dB dynamisk omfang.

Skal man forsøke seg på en slags konklusjon ut fra disse forholdene anbefales en oppløsning på 24 bit og 44,1 kilohertz.

Noen tips:

Mixeren - Del 2 - grupper, sends, inserts m.m.

Mixeren - Del 2 - grupper, sends, inserts m.m.

den 10. august 2014 i Om mixeren

Vi skal i denne artikkelen ta for oss noen teknikker som gjør at vi kan få litt mer kontroll ...

Les mer
3849
Mixing i hodetelefoner

Mixing i hodetelefoner

den 10. august 2014 i Mixing

Å bruke hodetelefoner ved mixing kan mange ganger være nødvendig.

Les mer
4036
Innspilling og mix av elektrisk gitar

Innspilling og mix av elektrisk gitar

den 10. august 2014 i Innspilling

Lyden av en elektrisk gitar er et sentralt element i nesten all pop- og rockemusikk, så denne artikkelen skal ta ...

Les mer
8379
Mixeren - Introduksjon del 1

Mixeren - Introduksjon del 1

den 10. august 2014 i Om mixeren

De som en gang i tiden har jobbet i et tradisjonelt, analogt innspillingsstudio vet at man der har et klart ...

Les mer
4719
Innspilling av vokal

Innspilling av vokal

den 10. august 2014 i Innspilling

Det er mange faktorer som spiller inn når man skal spille inn vokal. Først og fremst gjelder det å ...

Les mer
15955
Generellt om mixing

Generellt om mixing

den 10. august 2014 i Mixing

Det er mange ting å tenke over og passe på når man skal få innspillinger fra mange kanaler inn på ...

Les mer
5711
­