Hjemmestudio.net har for tiden en artikkelserie om nyhetene i Cubase Pro 9. Denne gangen skal vi se på en ny og interessant mulighet som har dukket opp: Sidechaining i VSTi´en Retrologue. 

Retrologue er en synth av analog type, og som er inkludert i Cubase som standard. Synthen har fulgt med Cubase en stund. Nåværende versjon av synthen har bra filter og effekter, og nå som muligheten til sidechaining er inkludert kan man sende signaler gjennom synthen for å påvirke lyden. Man kan bruke alle filtre, modulasjoneffekter og matrix etc. Vi skal se på hvordan det settes opp. 

Vi starter med å legge til en instans av Retrologue, via Prosject->Add track->Instrument. Velg Retrologue i Instrumentlisten under Steinberg ->Synth. Det er i utgangspunktet tre ting man må gjøre for at synthen skal kunne motta eksterne signaler, og ytterligere et par før man er helt klar.

Man aktiverer sidechain-knappen, og skru opp volumet på Input, slik at man kan høre det innkommende signalet. Man må også skru ned volumet på Oscillator 1, eller slå den helt av som vist i bildet. Hvis man ikke gjør det vil oscillatoren naturligvis avgi lyd når den får input, og det vil man normalt ikke ha noe av i denne sammenhengen. 

Nå er synthen er satt opp riktig, men det gjenstår fortsatt et par trinn til.

Det hjelper jo lite å ha ha satt synthen opp til å motta signaler via sidechain input, for vi må sende de signalene som vi ønsker behandlet til denne inngangen i synthen også. For å få til dette må vi åpne mixeren i full visning (F3), og deretter endre hvor signalet for de valgte sporene sendes, dvs. vi må endre routing.

De endres i eksemplet fra Bus1 til Sidechains -#- Retrologue. 

Hvis du starter avspillingen nå vil du fremdeles ikke høre noen lyd via synthen. Hvorfor? Den mottar ikke MIDI signal. For å teste kan du godt benytte Retrologues eget, innebygde keyboard. Trykk ned en tangent på det med musa, så vil du høre lyden du har sendt dit.

En bedre løsning er å bruke MIDI sporet som ble opprettet samtidig med å du la til synthen i prosjektet. Bruk tegneverktøyet eller spill på et MIDI keyboard til å spille inn en note. Hvis noten strekker seg hele sangens lengde vil det foreløpig låte likt som før du endret routing, men nå kan du leke med synthens effekter og filtre og dermed endre det lydmessige resultatet. Nå er det fritt frem for eksperimenter med automasjon, filter osv. Det er heller ingenting i veien for "å hakke opp" signalet i f.eks 32 eller 64-dels noter e.l. for det gi en "stutter effekt".

Det er bare å prøve seg fram.

Denne muligheten til å bruke sidechain kan brukes i alle plugins som støtter dette.

Her er noen av de andre nyheter i Cubase 9:

1. Zones

2. Mixeren

3. Marker track(s) 

4. Sampler Track

5. Sidechaining i Retrologue (denne artikkelen)

6. Equalizeren Frequency og PlugIn Sentinel

Vis kommentarskjema

Nyhetene i Cubase 9

Noen tips:

Mixing i hodetelefoner

Mixing i hodetelefoner

den 10. august 2014 i Mixing

Å bruke hodetelefoner ved mixing kan mange ganger være nødvendig.

Les mer
1199
Equalizeren

Equalizeren

den 10. august 2014 i Mixing

En equalizer (EQ) kan best beskrives som en mer eller mindre avansert tonekontroll.  EQ'en brukes vanligvis til å jevne ut frekvenser ...

Les mer
2082
Generellt om mixing

Generellt om mixing

den 10. august 2014 i Mixing

Det er mange ting å tenke over og passe på når man skal få innspillinger fra mange kanaler inn på ...

Les mer
1836
Mixeren - Del 2 - grupper, sends, inserts m.m.

Mixeren - Del 2 - grupper, sends, inserts m.m.

den 10. august 2014 i Om mixeren

Vi skal i denne arikkelen ta for oss noen teknikker som gjør at vi kan få litt mer kontroll ...

Les mer
1142
Innspilling og mix av elektrisk gitar

Innspilling og mix av elektrisk gitar

den 10. august 2014 i Innspilling

Lyden av en elektrisk gitar er et sentralt element i nesten all pop- og rockemusikk, så denne artikkelen skal ta ...

Les mer
2968
Innspilling av vokal

Innspilling av vokal

den 10. august 2014 i Innspilling

Det er mange faktorer som spiller inn når man skal spille inn vokal. Først og fremst gjelder det å ...

Les mer
7398

Til info:

­